Fizisko personu datu apstrādes likums

Uzdevuma numurs
2018-UZD-1641
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
22.p. 3.d.
Uzdevuma saturs
22. pants. Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas akreditācija (3) Par licences izsniegšanu rīcības kodeksa pārraudzības institūcija maksā valsts nodevu. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.11.2019.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Fizisko personu datu apstrādes likums
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju