Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums” 

Uzdevuma numurs
21-MP-36
Uzdevuma veids
MP uzdevums
Uzdevums
Iesniegt precizēto
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
Lūdzu, ievērojot Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumā norādīto, precizēt tiesību akta projektu.
Apstiprināts
01.11.2021.
Izpildes termiņš
13.11.2021.
Atbildīgā institūcija
Ārlietu ministrija
Avots
Atzinums
Nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums”