2019-MK.PROT-33#84, 16.07.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu projektu" un rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projektam"

Uzdevuma numurs
2019-UZD-1340
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
6. Satiksmes ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 5.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 46.§) 9.punktā noteiktajam kompensēšanas algoritmam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus kompensācijas pasākumiem līdz 2021.gada 1.jūnijam, ja šī protokollēmuma 5.punktā veikto darbību rezultātā netiek nodrošināta Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piesaiste jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai tādā apmērā, kas nebūtu mazāks par kompensēšanas algoritma aprēķināto aktuālo vērtību.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.06.2021.
Atbildīgā institūcija
Satiksmes ministrija
Komentārs pievienots
30.08.2022. 11:19
Avots
Protokols
Nosaukums
2019-MK.PROT-33#84, 16.07.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu projektu" un rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projektam"