Ministru kabineta 06.09.2022. sēdes protokols Nr. 44

Uzdevuma numurs
22-UZ-898
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 1. septembrim sagatavot šī protokollēmuma 3. punktā minēto datu un informācijas apkopojumu un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par 2022.-2023. gada apkures sezonas enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu īstenošanas rezultātiem.
 
Apstiprināts
08.09.2022.
Izpildes termiņš
01.09.2023.
Atbildīgā institūcija
Klimata un enerģētikas ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 06.09.2022. sēdes protokols Nr. 44