Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420273921; termiņš 30.11.2021.)

Uzdevuma numurs
21-UZ-268
Uzdevuma veids
MP uzdevums
Uzdevums
Sagatavot tiesā iesniedzamā dokumenta projektu
Tiesību akta lietas
Papildinformācija
Lūdzu iepazīties ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmumu, sagatavot paskaidrojuma projektu tiesai un līdz 2021.gada 26.novembrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta š. g. 30.novembra sēdē.
Apstiprināts
23.11.2021.
Izpildes termiņš
26.11.2021.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija