Ministru kabineta 21.06.2022. sēdes protokols Nr. 33

Uzdevuma numurs
22-UZ-684
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
4. Lai no 2023. gada oktobra nodrošinātu mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām automātiska un mērķēta atbalsta sniegšanu energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai:

4.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju līdz 2022. gada 1. oktobrim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamo normatīvo aktu projektus šī protokollēmuma 4.1. apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildes nodrošināšanai un vienotajā risinājumā pieejamo datu pārvaldībai;
 
Apstiprināts
28.06.2022.
Izpildes termiņš
01.10.2022.
Atbildīgā institūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Komentārs pievienots
30.09.2022. 09:53
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 21.06.2022. sēdes protokols Nr. 33