Ministru kabineta 21.06.2022. sēdes protokols Nr. 33

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Uzdevuma numurs
22-UZ-684
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
4. Lai no 2023. gada oktobra nodrošinātu mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām automātiska un mērķēta atbalsta sniegšanu energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai:

4.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju līdz 2022. gada 1. oktobrim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamo normatīvo aktu projektus šī protokollēmuma 4.1. apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildes nodrošināšanai un vienotajā risinājumā pieejamo datu pārvaldībai;
 
Apstiprināts
28.06.2022.
Izpildes termiņš
01.10.2022.
Atbildīgā institūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 21.06.2022. sēdes protokols Nr. 33