Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Uzdevuma numurs
21-UZ-436
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
31.panta 5.daļa
Uzdevuma saturs
31.pants. Adopcija
(5) Ministru kabinets nosaka Ārvalstu adopcijas komisijas izveides kārtību, sastāvu un kompetenci.
Pārejas noteikumi
48. Ministru kabinets līdz 2022. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 31. panta piektajā daļā paredzētos noteikumus.
Apstiprināts
30.12.2021.
Izpildes termiņš
30.06.2022.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija