2020-MK.PROT-81#7, 08.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Veselības nozares kapacitātes celšana un noturības stiprināšana Covid-19 apstākļos Latvijā"

Uzdevuma numurs
2020-UZD-2084
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Uzdevuma saturs
2. Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai 2021.gadā informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu Covid-19 izplatības mazināšanai.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.02.2022.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
2020-MK.PROT-81#7, 08.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Veselības nozares kapacitātes celšana un noturības stiprināšana Covid-19 apstākļos Latvijā"