Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 74

Uzdevuma numurs
21-UZ-234
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
5. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu Kultūras ministrijai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 6 308 839 euro apmērā nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 4, iegādei uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.
 
Apstiprināts
12.11.2021.
Izpildes termiņš
12.01.2022.
Atbildīgā institūcija
Kultūras ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 74