Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26

Uzdevuma numurs
22-UZ-544
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
5. Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 1. oktobrim sadarbībā ar Latvijas Tūrisma konsultatīvo padomi pilnveidot normatīvo regulējumu tūrisma jomā, lai mazinātu nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus.
 
Apstiprināts
11.05.2022.
Izpildes termiņš
01.10.2022.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26