2016-MK.RIK-292, 16.05.2016., MK rīkojums, Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Uzdevuma numurs
2016-UZD-1115
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
4. Labklājības ministrijai sagatavot un līdz 2017. gada 1. septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par konvencijas ratificēšanu.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.09.2017.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija
Avots
Rīkojums
Nosaukums
2016-MK.RIK-292, 16.05.2016., MK rīkojums, Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"