Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 63

Uzdevuma numurs
21-UZ-21
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
6. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2021. gada 1. decembrim kā Ministru kabineta lietu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai", kas paredz no 2022. gada 1. janvāra noteikt maksimālo gada neapliekamā minimuma apmēru 2 100 euro pirmajā pusgadā (350 euro mēnesī), bet no 2022. gada 1. jūlija – 3 000 euro otrajā pusgadā (500 euro mēnesī).
 
Apstiprināts
28.09.2021.
Izpildes termiņš
01.12.2021.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 63