Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā

Uzdevuma numurs
22-UZ-229
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
49.7 panta 1.daļa
Uzdevuma saturs
49.7 pants. (1) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā pieprasa, piešķir un izmaksā kompensāciju vai atsaka tās piešķiršanu, kā arī nosaka izmaksājamās kompensācijas apmēru atbilstoši kaitējuma smagumam, nepārsniedzot 142 290 euro, ja radies smags vai vidēji smags kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai apstiprināto vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību dēļ.
Apstiprināts
23.03.2022.
Izpildes termiņš
23.05.2022.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz likumi.lv grozījumuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju