Uzdevuma numurs
2019-UZD-1127
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
5. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2021. gada 1. jūlijam iesniegt Ministru kabinetā plāna ietekmes izvērtējumu.
Apstiprināts
-
Izpildes termiņš
01.07.2021.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija
Avots