Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420274521; termiņš 16.12.2021.)

Uzdevuma numurs
21-UZ-269
Uzdevuma veids
MP uzdevums
Uzdevums
Sagatavot tiesā iesniedzamā dokumenta projektu
Tiesību akta lietas
Papildinformācija
Lūdzu iepazīties ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmumu, sagatavot paskaidrojuma projektu tiesai un līdz 2021.gada 10.decembrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta š. g. 14.decembra sēdē.
Apstiprināts
17.11.2021.
Izpildes termiņš
10.12.2021.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija