2020-MK.PROT-86#4, 22.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt Covid-19 inficēšanas risku"

Uzdevuma numurs
2020-UZD-2260
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
8. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, piesaistot Latvijas Pašvaldību savienību un ministrijas, kuru pakļautībā vai pārraudzībā ir izglītības iestādes, līdz 2021.gada 30.decembrim izvērtēt nepieciešamību normatīvajā regulējumā noteikt obligātu prasību ierīkot izglītības iestādēs mehānisko ventilācijas sistēmu, novērtējot pienākuma izpildei nepieciešamo pārejas periodu un finansējumu (norādot iespējamos finansējuma avotus). Ekonomikas ministrijai par izvērtējuma rezultātiem informēt Ministru kabinetu.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
30.12.2021.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
Komentārs pievienots
17.01.2022. 13:33
Avots
Protokols
Nosaukums
2020-MK.PROT-86#4, 22.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt Covid-19 inficēšanas risku"