Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

Uzdevuma numurs
22-UZ-199
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
7.panta 151) punkts
Uzdevuma saturs
7.pants. Ministru kabineta kompetence
Ministru kabinets:
151) nosaka prasības un kārtību, kādā atzīst personas kompetenci uzņemšanai profesionālās izglītības programmas, izņemot profesionālās augstākās izglītības programmas (turpmāk arī - studiju programmas), vēlākos mācību posmos.
Pārejas noteikumi
42. Ministru kabinets:
6) līdz 2022. gada 31. decembrim izdod šā likuma 7. panta 15.1 punktā minētos noteikumus.
Apstiprināts
17.03.2022.
Izpildes termiņš
31.12.2022.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija