2018-MK.PROT-7#14, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Uzdevuma numurs
2018-UZD-353
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
5. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pieaicinot arī Latvijas Pašvaldību savienību, izvērtēt jautājumu par inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas procesa vienkāršošanu un šādā kārtībā uzmērītu inženierbūvju ierakstīšanu zemesgrāmatā, un tieslietu ministram līdz 2018.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.04.2018.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija
Komentārs pievienots
01.11.2023. 14:35
Avots
Protokols
Nosaukums
2018-MK.PROT-7#14, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"