Ministru kabineta 17.09.2022. sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 47

Uzdevuma numurs
22-UZ-916
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
6. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, kas ir saistīti ar skolotāju slodzes izmaiņām, un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
Apstiprināts
19.09.2022.
Izpildes termiņš
01.12.2022.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 17.09.2022. sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 47