Par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu (Nr. A420262221; termiņš 17.11.2021.)

Uzdevuma numurs
21-UZ-164
Uzdevuma veids
MP uzdevums
Uzdevums
Sagatavot tiesā iesniedzamā dokumenta projektu
Tiesību akta lietas
Papildinformācija
Lūdzu iepazīties ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmumu, sagatavot paskaidrojuma projektu tiesai un līdz 2021.gada 15.novembrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta š. g. 16.novembra sēdē.
Apstiprināts
11.11.2021.
Izpildes termiņš
15.11.2021.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija