Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā

Uzdevuma numurs
21-UZ-74
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
74.panta 2.daļa
Uzdevuma saturs
74.pants.
(2.2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma fiksē faktus.
Pārejas noteikumi
47. Grozījumi šā likuma 74. pantā par tā 2.1 daļas papildināšanu ar nosacījumu par mantojuma inventāra saraksta sastādīšanu pēc mantojuma aizgādņa lūguma un panta papildināšanu ar 2.2 daļu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Apstiprināts
29.10.2021.
Izpildes termiņš
01.01.2022.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija