Ministru kabineta 30.05.2023. sēdes protokols Nr. 28

Uzdevuma numurs
23-UZ-303
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
2. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2023. gada 15. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar kritērijiem par katrā slimnīcu līmenī nodrošināmajiem pakalpojumiem, plānotajām izmaiņām sniedzamo pakalpojumu klāstā un to, kā ir plānots nodrošināt iedzīvotājiem piekļuvi veselības pakalpojumiem pēc slimnīcu tīkla stiprināšanas (tai skaitā speciālistu pieejamība attiecīgā līmeņa slimnīcās), kā arī veicot ietekmes izvērtējumu uz valsts un pašvaldību budžetiem.
 
Apstiprināts
05.06.2023.
Izpildes termiņš
15.08.2023.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija
Komentārs pievienots
13.02.2024. 15:39
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 30.05.2023. sēdes protokols Nr. 28