Uzdevuma numurs
22-MPI-11
Uzdevuma veids
MP iniciatīvie
Uzdevums
Iesniegt MK
Uzdevuma saturs
Lai nodrošinātu ar Ukrainas civiliedzīvotāju ierašanos Latvijā saisīto jautājumu apzināšanu un efektīvāku lēmumu pieņemšanu Ministru kabineta līmenī, lūdzu Iekšlietu ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai 2022.gada 22.marta un turpmākajās Ministru kabineta sēdēs informāciju par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanas aktuālo situāciju. 

Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai un Ekonomikas ministrijai savas kompetences ietvaros nodrošināt atbalstu minētās informācijas sagatavošanā atbilstoši aktuālajai situācijai un nepieciešamībai.
 
Apstiprināts
21.03.2022.
Izpildes termiņš
24.01.2023.
Atbildīgā institūcija
Iekšlietu ministrija
Avots
MP iniciatīva