Ministru kabineta 14.07.2023. Konceptuālā ziņojuma projekts Nr. 838 Konceptuālais ziņojums "Par valsts naftas produktu drošības rezervju pārvaldību"

Uzdevuma numurs
23-UZ-395
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 30. novembrim sagatavot un ekonomikas ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus jaunā pārvaldības modeļa ieviešanai.
 
Apstiprināts
14.07.2023.
Izpildes termiņš
30.11.2023.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija