Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

Uzdevuma numurs
24-UZ-82
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
8.panta 4.daļas 12.punkts
Uzdevuma saturs
8.pants. Patērētāja kreditēšana
(4) Ministru kabinets nosaka:
12) hipotekārās pārkreditēšanas procesa īstenošanas kārtību un termiņus.
 
Pārejas noteikumi
44. Ministru kabinets līdz 2024. gada 1. aprīlim izdod šā likuma 8. panta ceturtās daļas 12. punktā minētos noteikumus.
Apstiprināts
22.02.2024.
Izpildes termiņš
01.04.2024.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija