Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā

Uzdevuma numurs
21-UZ-308
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
28.panta 6.daļa
Uzdevuma saturs
28. pants. Prognozējamās un dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtība valsts kapitālsabiedrībās, to atkarīgajās kapitālsabiedrībās un meitas sabiedrībās, publiskas personas kontrolētās kapitālsabiedrībās, publiski privātajās kapitālsabiedrībās, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), un to meitas sabiedrībās

(6) Ministru kabinets atbilstoši šā panta nosacījumiem reglamentē kārtību, kādā valsts kapitālsabiedrībās, to atkarīgajās kapitālsabiedrībās un meitas sabiedrībās, publiskas personas kontrolētās kapitālsabiedrībās, publiski privātajās kapitālsabiedrībās, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), un to meitas sabiedrībās prognozējama un nosakāma peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, valsts kapitāla daļu turētāja vai dalībnieka (akcionāra) rīcību, izlietojot dalībnieka (akcionāra) tiesības lemt par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kārtību, kādā kapitālsabiedrība finanšu pārskatos atspoguļo sadalīto peļņu, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošināta dividenžu maksājumu kontrole.
Apstiprināts
09.12.2021.
Izpildes termiņš
07.02.2022.
Atbildīgā institūcija
Pārresoru koordinācijas centrs
Avots
Likums
Nosaukums
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz likumi.lv grozījumuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju