Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Uzdevuma numurs
2016-UZD-18
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
28.p.
Uzdevuma saturs
28.pants. Latvijas Stabilitātes programma
Ministru kabinets saskaņā ar Padomes 1997.gada 7.jūlija regulu (EK) Nr.1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu līdz kārtējā gada 15.aprīlim iesniedz Saeimai Latvijas Stabilitātes programmu.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
15.04.2024.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju