Par valsts budžetu 2022. gadam

Uzdevuma numurs
21-UZ-316
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
39.pants
Uzdevuma saturs
39. pants. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim izglītības iestāžu, kuras īsteno klātienes vispārējās un profesionālās izglītības programmas, dibinātājiem, kā arī programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.
Apstiprināts
06.12.2021.
Izpildes termiņš
07.02.2022.
Atbildīgā institūcija
Kultūras ministrija