Ministru kabineta 26.09.2023. sēdes protokols Nr. 47

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Uzdevuma numurs
23-UZ-488
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
6. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas ar 2024. gadu paredz:

6.1. noteikt, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek darba devēja segto mācību maksu darbiniekam par augstākās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, ES dalībvalstu un EEZ valstu mācību iestādēs, ja vienlaikus izpildīti informatīvajā ziņojumā aprakstītie nosacījumi;

6.2. paaugstināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo apmēru veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summām;

6.3. iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir arī mikouzņēmumu nodokļa maksātājs, piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu;

6.4. paaugstināt līdz 3 000 euro gadā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbrīvoto palīdzību, kas sniegta no arodbiedrības, sabiedriskā labuma organizācijas vai reliģiskās organizācijas vai tās iestādes līdzekļiem;

6.5. attiecināt Pan-Eiropas privāto pensiju plānos veiktās iemaksas uz attaisnotajiem izdevumiem, pielīdzinot nodokļu režīmam, kas piemērojams iemaksām privātajos pensiju fondos;

6.6. noteikt kā pastāvīgu normu atbrīvojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa darba devēja kompensācijām saistībā ar attālinātu darbu un palielināt kompensācijas apmēru līdz 40 euro.
 
Apstiprināts
29.09.2023.
Izpildes termiņš
02.10.2023.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 26.09.2023. sēdes protokols Nr. 47