Valsts robežsardzes likums

Uzdevuma numurs
2020-UZD-1984
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
16.p. 8.d.
Uzdevuma saturs
16. pants. Fiziskā spēka, speciālo cīņas paņēmienu un speciālo līdzekļu lietošana un dienesta suņu izmantošana (8) Speciālo līdzekļu veidus un to lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
08.12.2020.
Atbildīgā institūcija
Iekšlietu ministrija