Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Uzdevuma numurs
2005-UZD-2312
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
4.p.16.p.
Uzdevuma saturs
4.p. 16.d.
Ministru kabinets:
16) nosaka mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
31.12.2023.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju