Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

PAZIŅOJUMS: VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 30.03.2023 laikā no plkst.21:00 līdz 31.03.2023 plkst.01:00 var būt traucēta Vienotās pieteikšanās moduļa darbība produkcijas vidē. Šajā laikā portālos var būt traucēta vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi.
Uzdevuma numurs
2005-UZD-2312
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
4.p.16.p.
Uzdevuma saturs
4.p. 16.d.
Ministru kabinets:
16) nosaka mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
31.12.2023.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju