Ministru kabineta 26.09.2023. sēdes protokols Nr. 47

Uzdevuma numurs
23-UZ-486
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
4. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas ar 2024. gadu paredz:

4.1. noteikt, ka kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji veic uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumus 20% apmērā no pirmstaksācijas gadā gūtās peļņas;

4.2. precizēt regulējumu, nosakot, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamu objektu neveido degvielas un ekspluatācijas izdevumi, kas rodas, izmantojot reprezentatīvos automobiļus, kuri ir reģistrēti uzņēmuma valdījumā vai turējumā vairāk kā 60 mēnešus.
 
Apstiprināts
29.09.2023.
Izpildes termiņš
02.10.2023.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 26.09.2023. sēdes protokols Nr. 47