Statistikas likums

Uzdevuma numurs
2015-UZD-1995
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
6.p.2.d.
Uzdevuma saturs
6.pants. Oficiālās statistikas nodrošināšanas plānošana un oficiālās statistikas programma

(2) Oficiālās statistikas programma ir plānošanas periodā nodrošināmās oficiālās statistikas saraksts. Oficiālās statistikas programmu apstiprina Ministru kabinets, izdodot noteikumus, kuros nosaka:

1) oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukumu un publicējamos rādītājus;

2) katra publicējamā rādītāja detalizāciju;

3) statistikas iestādi, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanu;

4) oficiālās statistikas publicēšanas periodiskumu;

5) datu iegūšanas veidu un avotu;

6) no privātpersonas un administratīvajiem datu avotiem iegūstamo fiziskās personas datu veidu, apjomu un izmantošanas mērķi.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.12.2023.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija