Ministru kabineta 30.05.2023. sēdes protokols Nr. 28

Uzdevuma numurs
23-UZ-302
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām un sociālajiem partneriem sagatavot un līdz 2023. gada 15. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar skaidriem kritērijiem skolu tīkla reformai, vērtējumu par tā ietekmi uz izglītības kvalitāti un pārvaldību, kā arī ar ietekmes izvērtējumu uz valsts un pašvaldību budžetiem.
 
Apstiprināts
05.06.2023.
Izpildes termiņš
15.08.2023.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 30.05.2023. sēdes protokols Nr. 28