Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr. 35

Uzdevuma numurs
22-UZ-722
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām divu mēnešu laikā sagatavot ilgtspējīgus Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas risinājumus un iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā. 
 
Apstiprināts
07.07.2022.
Izpildes termiņš
07.09.2022.
Atbildīgā institūcija
Iekšlietu ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr. 35