Ministru kabineta 21.03.2023. sēdes protokols Nr. 15

Uzdevuma numurs
23-UZ-132
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Uzdevuma saturs
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 30. septembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2020/1828 (2020. gada 25. novembris) par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un ar ko atceļ Direktīvu 2009/22/EK transponēšanai.
 
Apstiprināts
24.03.2023.
Izpildes termiņš
30.09.2023.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 21.03.2023. sēdes protokols Nr. 15