2017-MK.NOT-121, 07.03.2017., MK noteikumi, Pārstāvības kārtība starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

Uzdevuma numurs
2017-UZD-652
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
8. Pārstāvis reizi gadā iesniedz Ministru kabinetā rakstisku ziņojumu par savu darbu.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.07.2022.
Atbildīgā institūcija
Ārlietu ministrija
Avots
Noteikumi
Nosaukums
2017-MK.NOT-121, 07.03.2017., MK noteikumi, Pārstāvības kārtība starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās