Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums

Uzdevuma numurs
22-UZ-442
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
19.panta 14.punkts
Uzdevuma saturs
19. pants. Ministru kabineta kompetence Eiropas Savienības fondu vadības nodrošināšanā

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu vadību, Ministru kabinets nosaka:
14) finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.
Pārejas noteikumi
3. Ministru kabinets līdz 2026. gada 31. decembrim izdod šā likuma 19. panta 6., 13. un 14. punktā minētos noteikumus.
Apstiprināts
25.04.2022.
Izpildes termiņš
31.12.2026.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju