Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5

Uzdevuma numurs
22-UZ-97
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
2. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2022. gada 1. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", kas nosaka nolietojuma aktualizācijas kārtību un nosacījumus inženierbūvēm, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nolietojums reģistrēts lielāks par 80 %.
 
Apstiprināts
04.02.2022.
Izpildes termiņš
01.05.2022.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5