2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"

Uzdevuma numurs
2020-UZD-1517
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
14. Finanšu ministrijai (Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā publiskās un privātās partnerības kompetences centram) atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem secinājumiem līdz 2021.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem par valsts un pašvaldību vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo projektu, kuri nav finansējami no Eiropas Savienības struktūrfondiem un Kohēzijas fonda, kā arī citas ārvalstu finanšu palīdzības, īstenošanu publiskās un privātās partnerības ietvaros, nodrošinot to uzskaiti ārpus budžeta bilances.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
31.12.2021.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"