2020-MK.PROT-41#55, 16.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu pielāgošanu elektronisko rēķinu saņemšanai un apstrādei nodokļu administrēšanas vajadzībām"

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Uzdevuma numurs
2020-UZD-1052
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
2. Finanšu ministrijai organizēt darba grupu par attaisnojumu dokumentu un preču pavaddokumentu elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu, iesaistot Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas pārstāvjus, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī nozaru ekspertus, un sagatavot informatīvo ziņojumu par sistēmas ieguvumiem, riskiem, sistēmas ieviešanas izmaksām un priekšlikumiem par tālāko rīcību, un finanšu ministram līdz 2021.gada 1.martam noteiktā kārtībā informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.03.2021.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
2020-MK.PROT-41#55, 16.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu pielāgošanu elektronisko rēķinu saņemšanai un apstrādei nodokļu administrēšanas vajadzībām"