Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30

Uzdevuma numurs
22-UZ-622
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
8. Aizsardzības ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim sagatavot informatīvā ziņojuma priekšlikumu ieviešanai nepieciešamos grozījumus tiesību aktos un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
Apstiprināts
10.06.2022.
Izpildes termiņš
31.12.2022.
Atbildīgā institūcija
Aizsardzības ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30