Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

Uzdevuma numurs
2019-UZD-1927
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Pants/ punkts
p.n. 39.p.
Uzdevuma saturs
Pārejas noteikumi: 39. Ministru kabinets līdz 2020. gada 1. novembrim pieņem attiecīgus normatīvos aktus, lai nodrošinātu, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastrā tiek saņemti dati, kas nepieciešami kadastrālo vērtību bāzes izstrādei.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.11.2020.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju