Ministru kabineta 21.02.2023. sēdes protokols Nr. 10

Uzdevuma numurs
23-UZ-78
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2023. gada 1. jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Par stipendijām".
 
Apstiprināts
24.02.2023.
Izpildes termiņš
01.06.2023.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 21.02.2023. sēdes protokols Nr. 10