2021-MK.PROT-50#56, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu"

Uzdevuma numurs
2021-UZD-1153
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 2. Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" (turpmāk – mērķprogramma) turpināšanu līdz 2021.gada 31.decembrim. 3. Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas īstenošanai, tostarp administratīvo izdevumu pamatojošo dokumentu izvērtēšanai, nepieciešamais finansējums līdz 2021.gada 31.decembrim, kas nepārsniedz 2 132 861 EUR, tiks piešķirts no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". 4. Kultūras ministrijai pēc Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas kārtu pieteikumu izvērtēšanas sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam. 5. Kultūras ministrijai septiņu darba dienu laikā sagatavot un iesniegt paziņojumu "Par grozījumiem lietā SA.60528" Eiropas Komisijai lēmuma saņemšanai. 6. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdē grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
28.02.2022.
Atbildīgā institūcija
Kultūras ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
2021-MK.PROT-50#56, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu"