2020-MK.PROT-1#27, 07.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

Uzdevuma numurs
2020-UZD-46
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
4. Tieslietu ministrijai izstrādāt un līdz 2022.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par Ekonomiskās tiesas darbību un iespējām paplašināt Ekonomisko lietu tiesas kompetenci civillietās.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.04.2022.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
2020-MK.PROT-1#27, 07.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"