Grozījumi Pasta likumā

Uzdevuma numurs
21-UZ-75
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
31.panta 2.daļa
Uzdevuma saturs
31. pants. Tīro izmaksu kompensācijas nosacījumi
(2) Ministru kabinets nosaka termiņus un kārtību, kādā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs pieprasa tīro izmaksu kompensēšanu no valsts budžeta, kā arī nosaka šo izmaksu kompensēšanas termiņus un kārtību.
Pārejas noteikumi
25. Ministru kabinets līdz 2021. gada 31. decembrim izdod šā likuma 31. panta otrajā daļā (2021. gada 21. oktobra likuma redakcijā) minētos noteikumus.
Apstiprināts
29.10.2021.
Izpildes termiņš
31.12.2021.
Atbildīgā institūcija
Satiksmes ministrija