Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā

Uzdevuma numurs
21-UZ-147
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
49.7 panta 1.daļa
Uzdevuma saturs
49.7 pants. (1) Ministru kabinets atbilstoši Ārstniecības riska fonda atlīdzības izmaksas principiem un apmēriem nosaka kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, ja vakcinācijas pret Covid-19 infekciju izraisīto blakusparādību dēļ nodarīts smags vai vidēji smags kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai, kā arī kārtību, kādā atlīdzina ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja tā bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu nodarītā smagā vai vidēji smagā kaitējuma sekas.
Apstiprināts
08.11.2021.
Izpildes termiņš
08.01.2022.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz likumi.lv grozījumuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju