2021-MK.RIK-601, 25.08.2021., MK rīkojums, Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.– 2027.gadam

Uzdevuma numurs
2021-UZD-1490
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
4. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā: 4.1. līdz 2021. gada 1. oktobrim – pamatnostādņu īstenošanas plānu 2021.–2023. gadam;
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.10.2021.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
Avots
Rīkojums
Nosaukums
2021-MK.RIK-601, 25.08.2021., MK rīkojums, Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.– 2027.gadam