Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums

Uzdevuma numurs
22-UZ-431
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Pants/ punkts
19.panta 13.punkts
Uzdevuma saturs
19. pants. Ministru kabineta kompetence Eiropas Savienības fondu vadības nodrošināšanā

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu vadību, Ministru kabinets nosaka:
13) specifiskā atbalsta mērķa mērķi, pieejamo finansējumu, nacionālā līdzfinansējuma likmi, prasības projekta iesniedzējam, prasības projekta sadarbības partneriem (ja tos pieaicina), atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, tostarp komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumus (ja attiecināms), un kārtību, kādā īsteno programmā norādīto Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķi.
Pārejas noteikumi
3. Ministru kabinets līdz 2026. gada 31. decembrim izdod šā likuma 19. panta 6., 13. un 14. punktā minētos noteikumus.
Apstiprināts
25.04.2022.
Izpildes termiņš
31.12.2026.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju